Ενημέρωση για το ΚΕΑ στην τηλεφωνική γραμμή 15105, από τις 07:30 έως 15:00