Συνάντηση της αν. υπουργού Θ. Φωτίου με τον Σύλλογο εργαζομένων στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΚΗΦΗ Ελλάδος (ΣΕΚΕ), Εμμανουέλα Μαθιουδάκη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έθεσαν το θέμα της συνέχισης λειτουργίας των ΚΗΦΗ καθώς και της χρηματοδότησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) των Περιφερειών.

Η κ. Φωτίου διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την παράταση της λειτουργίας των συγχρηματοδοτούμενων από τα ΠΕΠ ΚΗΦΗ μέχρι τις 30/6/2018.

Οι ενέργειες αυτές γίνονται στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου για την Ολοκληρωμένη Φροντίδα Ηλικιωμένων (Ο.Φ.ΗΛΙ.), η οποία θα συντονίσει διοικητικά τις τρεις υπάρχουσες δομές φροντίδας, δηλαδή τα ΚΑΠΗ, το Βοήθεια στο Σπίτι και τα ΚΗΦΗ.