Επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων ύψους 6.038.645 ευρώ μέσω Περιφερειών

Την επιχορήγηση 35 Προνοιακών Ιδρυμάτων (ΝΠΙΔ) σε τρείς Περιφέρειες της χώρας (Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος) υπέγραψε σήμερα η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου, προκειμένου αυτά να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Tις προηγούμενες ημέρες είχε υπογραφεί η επιχορήγηση 63 ακόμη Προνοιακών Ιδρυμάτων στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 6.038.645 ευρώ  και κατανέμεται ως εξής:

  1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 5 ιδρύματα, 300 ευρώ.
  2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 21 ιδρύματα, 1.142.204 ευρώ
  3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, 9 ιδρύματα, 000 ευρώ.
  4. Περιφέρεια Αττικής, 48 ιδρύματα, 4.125.141 ευρώ.
  5. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, 15 ιδρύματα, 670.000 ευρώ.