Δεν θα καταβάλουν το παράβολο των 46,14 ευρώ οι ανασφάλιστοι για την εξέτασή τους από τα ΚΕΠΑ