Θ. Φωτίου: Επιδιώκουν να επιβληθεί συλλογική αμνησία για να πάρουν πολιτική αμνηστία