Επίκαιρη ερώτηση, Γκίοκα σε Φωτίου για Παμμακάριστο, 13-2-2017