Ύποπτες αλλαγές στο νόμο για την Αναδοχή και την Υιοθεσία με τροπολογίες σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβένησης

 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης που κατατέθηκε στην Βουλή, η κυβέρνηση συμπεριέλαβε τροπολογίες που αφορούν τον εμβληματικό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για την αναδοχή και την υιοθεσία και μάλιστα στο πιο ευαίσθητο σημείο του, αυτό που αφορά το ταίριασμα των παιδιών με τους υποψήφιους αναδόχους και θετούς γονείς.

 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, το πληροφοριακό σύστημα προτείνει στους αρμόδιους επιστήμονες των φορέων παιδικής προστασίας και εποπτείας αντίστοιχα τα πιθανά ταιριάσματα  παιδιών και υποψηφίων αναδόχων και θετών γονέων με αυστηρή τήρηση της προτεραιότητας, με επιστημονικό και διαφανή τρόπο.

 

Ο νόμος προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια και τους αρμόδιους φορείς:

 

Είναι η μονάδα παιδικής προστασίας που έχει την ευθύνη του παιδιού, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας η Κοινωνική Υπηρεσία Περιφέρειας για τον υποψήφιο γονέα, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) για την τήρηση των Εθνικών Μητρώων.

 

Κανένας λόγος δεν  υπάρχει λοιπόν για αυτές τις τροπολογίες, με τις οποίες επιχειρείται οι Υπουργοί να ορίζουν αρμόδιους φορείς, χρονική διάρκεια και άλλα θέματα απροσδιορίστως,  σχετικά με το κρίσιμο θέμα του ταιριάσματος  παιδιών – υποψηφίων γονέων.

 

Έχουμε τη βάσιμη υποψία ότι οι απαράδεκτες αυτές τροπολογίες γίνονται για να επιταχυνθούν διαδικασίες με παράκαμψη των κατά νόμο αρμόδιων φορέων, ώστε να εμφανίσει έργο η κυβέρνηση η οποία εδώ και ένα χρόνο έχει καθυστερήσει απαράδεκτα την εφαρμογή του νόμου.

 

Επισημαίνουμε στην κυβέρνηση ότι όταν τα ταιριάσματα παιδιών και γονέων γίνονται βιαστικά και  χωρίς τήρηση των επιστημονικών πρωτοκόλλων, το ποσοστό αποτυχίας εκτοξεύεται αφήνοντας ανεξίτηλα σημάδια στις ψυχές των παιδιών, που επιστρέφουν στα ιδρύματα.

               

Έχουμε ήδη καλέσει την κυβέρνηση να αποσύρει αυτές τις τροπολογίες. Δεν θα δεχτούμε να διακυβευθούν οι θετικές συνέπειες  του νόμου για την αναδοχή και υιοθεσία που αγκαλιάστηκε από την κοινωνία στον βωμό της επικοινωνιακής μικροπολιτικής  της κυβέρνησης.