Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΟΑΕΔ Γιώργο Μακράκη και την Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων τ. ΟΕΚ και ΟΕΕ στον ΟΑΕΔ Αγγελική Αργυροπούλου.

 

Συνάντηση είχα σήμερα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΟΑΕΔ Γιώργο Μακράκη και την Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων τ. ΟΕΚ και ΟΕΕ στον ΟΑΕΔ Αγγελική Αργυροπούλου.

 

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν:

 

  • Ο ρουσφετολογικός τρόπος παραχώρησης κενών και αδιάθετων κατοικιών του πρ. ΟΕΚ σε μη δικαιούχους και
  • Η έλλειψη κάθε πρόβλεψης για την έκδοση των παραχωρητηρίων κυριότητας 15.000 κατοικιών του τ. ΟΕΚ

στο υπό διαβούλευση Σ/Ν «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» 

 

Η Πρόεδρος έθεσε θέμα αμφισβήτησης των οριζόμενων στο άρθρο 47 για δωρεάν παραχώρηση κενών και αδιάθετων κατοικιών σε μη δικαιούχους του Οργανισμού σε δύο επίπεδα:

 

  1. ως προς τη νομική ορθότητα της διάταξης, αφού ανατρέπει την ανταποδοτικότητα των παροχών του Οργανισμού στους δικαιούχους και θίγει τα δικαιώματά τους και
  2. σε επίπεδο διαδικασιών, αφού ο νόμος αποτυπώνει έναν καθαρά ρουσφετολογικό τρόπο παραχώρησης, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ έχει απόλυτη αρμοδιότητα να ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραχώρησης, τις επιτροπές γνωμοδότησης και τους τελικούς ωφελούμενους.

Κι αυτό τη στιγμή που με το ίδιο Σ/Ν αποστερείται ο ΟΑΕΔ από 1 περίπου δις πόρους και συρρικνώνονται και απαξιώνονται τα προγράμματά του.

 

Επίσης επισημάνθηκε από τους δύο Προέδρους το γεγονός ότι το Σ/Ν δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για την έκδοση των τίτλων κυριότητας περίπου 15.000 κατοικιών του τ. ΟΕΚ  οι δικαιούχοι των οποίων παραμένουν σε τεράστια εκκρεμότητα γιατί δεν μπορούν να διαθέσουν ελεύθερα την κατοικία τους.

Τόνισα ότι είναι κοινή η διαπίστωση ότι σήμερα, εν μέσω της νέας κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, είναι περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ  η υλοποίηση μιας συγκροτημένης στεγαστικής πολιτικής του κράτους για τους πληττόμενους πολίτες φτωχών και μεσαίων στρωμάτων, την ίδια στιγμή που  εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες κινδυνεύουν να χαθούν λόγω του πτωχευτικού νόμου.