Ομιλία στην ολομέλεια, στη συζήτηση του Σ/Ν για την επαγγελματική κατάρτιση.

 

 

  • Το νομοσχέδιο επιτείνει τις μορφωτικές ανισότητες στη νεολαία του τόπου και υπονομεύει το μέλλον της.
  • Η μαθητεία από τα 15 χρόνια, ως απλήρωτη εργασία, είναι απαράδεκτη.
  • Τα δεκαπεντάχρονα παιδιά δεν επιτρέπεται να έχουν εργοδότη. Θέλετε να τα καταδικάσετε στην αμάθεια και, ως εκ τούτου, στην αδυναμία να προσαρμόζονται στις αλλαγές που συντελούνται και θα συνεχίσουν να συντελούνται στον κόσμο της εργασίας.
  • Με την ένταξη των ΙΕΚ στην τυπική εκπαίδευση, ικανοποιείτε ένα πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών ιδιωτικών ΙΕΚ και κολλεγίων και ουσιαστικά ιδιωτικοποιείται ένα μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • Θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο, στο όνομα της νεολαίας και του μέλλοντος που της οφείλουμε.

Στη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου για την επαγγελματική κατάρτιση η κ. Θεανώ Φωτίου τόνισε τα εξής σημεία:

 

Το νομοσχέδιο εισάγει δύο διαιρετικές τομές. Η πρώτη στο σώμα της ίδιας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και η δεύτερη στο αδιαίρετο επαγγελματικής και γενικής εκπαίδευσης, που οφείλουν να λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Επιτείνει τις μορφωτικές ανισότητες στη νεολαία του τόπου και υπονομεύει το μέλλον της. Το επιχειρεί εν καιρώ πανδημίας. Η πανδημία εμφανίζεται ως ευκαιρία για να ανατρέψει παραδόσεις αιώνων. Ανατρέπει την καλή ελληνική παράδοση που εμφανίζεται από το 19ο αιώνα, στα πρώτα μετά την επανάσταση χρόνια, με σαφή στόχο η παιδεία να διευκολύνει την κοινωνική κινητικότητα και να αμβλύνει την παγίωση ταξικών διακρίσεων.

 

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι πολλοί απόφοιτοι των ΑΕΙ, τα πολλά μεταπτυχιακά και διδακτορικά, είναι μία από τις αιτίες της ανεργίας των νέων και της μετανάστευσης. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: όλες οι επιστημονικές μελέτες καταλήγουν ότι οι μορφωμένοι νέοι έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες να βρουν δουλειά και να προσαρμόζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα με διαφορετικές απαιτήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων. Το επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ: τον μικρότερο κίνδυνο φτώχειας (7,7%) αντιμετωπίζουν όσοι έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κινδυνεύουν πάνω από ένας στους τέσσερις νέους (το 22,7%) που έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό το ποσοστό πέφτει στο 1 στους 6 νέους (το 18%) για όσους έχουν τελειώσει το Λύκειο και στον έναν στους 13 όσων έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση (καταθέτω τον πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ). Εξηγείστε το αυτό στη μέση ελληνική οικογένεια.

 

Η ανεργία δεν οφείλεται στην ελλιπή επαγγελματική κατάρτιση, αλλά στην κρίση, δημοσιονομική και τώρα της πανδημίας, και στην έλλειψη επαρκούς πολιτικής για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οφείλεται στην τυφλή εμπιστοσύνη στις λεγόμενες «δυνάμεις της αγοράς».

 

Η μαθητεία από τα 15 χρόνια, και μάλιστα χωρίς να υποχρεώνεται ο εργοδότης να αποζημιώνει τον μαθητευόμενο, ούτε να αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεχίσει να τον απασχολεί μετά, είναι σκανδαλώδης. Τα δεκαπεντάχρονα παιδιά δεν επιτρέπεται να έχουν εργοδότη. Χρειάζεται να είναι ενταγμένα στο σχολείο, να μαθαίνουν, να αποκτούν, εκτός από τη γενική παιδεία και γνώσεις που θα χρειαστούν αργότερα στο επάγγελμα που θα επιλέξουν.

 

Στην πραγματικότητα θέλετε να καταδικάσετε αυτά τα παιδιά στην αμάθεια και, ως εκ τούτου, στην αδυναμία να προσαρμόζονται στις αλλαγές που συντελούνται και θα συνεχίσουν να συντελούνται στον κόσμο της εργασίας.

 

Με την ένταξη των ΙΕΚ στην τυπική εκπαίδευση ικανοποιείτε ένα πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών ιδιωτικών ΙΕΚ και κολλεγίων. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ιδιοκτήτες κολλεγίων έχουν και ιδιωτικά ΙΕΚ. Με τη δυνατότητα οι σπουδές σε ιδιωτικά ΙΕΚ να υπολογίζονται ως προσόν για την εισαγωγή, εκτός εξετάσεων, στα ΑΕΙ, ουσιαστικά ιδιωτικοποιείται ένα μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης.