Ομιλία στην Ολομέλεια για την ένταξη των ΚΗΦΗ και των ΚΔΗΦΑμεΑ στο Σ/Ν του Υπ. Ανάπτυξης «Απλούστευση του Πλαισίου Άσκησης Οικονομικής Δραστηριότητας»

 

 

Κίνδυνο ζωής και θανάτου για τους ωφελούμενους των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και των Κέντρων Διημέρευσης και Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦΑμεΑ) ΚΗΦΗ από το Σ/Ν της κυβέρνησης που τα εντάσσει στις κερδοσκοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 
Με το παρόν νομοσχέδιο, προστίθενται τα ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦΑμεΑ, στις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που διέπονται από πλαίσιο απλούστευσης της δραστηριότητάς τους.
 
Τα ΚΗΦΗ αφορούν κυρίως ηλικιωμένους άνω των 70 ετών, συχνά ανοϊκούς, χωρίς υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Με την καθημερινή φροντίδα για τη διατροφή και τα φάρμακά τους, και την ευχάριστη απασχόλησή τους στα ΚΗΦΗ δεν χρειάζεται να μπουν σε γηροκομεία. Τα ΚΔΗΦΑμεΑ φιλοξενούν σε ημερήσια βάση ανάπηρα παιδιά και ενήλικες με νοητικές βλάβες. Εκεί οι ωφελούμενοι καταρτίζονται, όχι μέσω σχημάτων τύπου «σκόιλ ελλικίκου, αλλά για να μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία και την εργασία, π.χ. στις ΚΟΙΣΠΕ ένταξης, όπου το 50% των εργαζομένων προέρχεται από ειδικές ομάδες. Τέτοια καταρτισμένα άτομα με νοητική υστέρηση στελέχωσαν το 2016 τις ΚΟΙΣΠΕ που έδιναν τα πρώτα σχολικά γεύματα.
 
Οι δομές αυτές, κοινωνικού σκοπού, είναι κομβικές για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης. Η πανδημία, με τα χιλιάδες κρούσματα στα ιδιωτικά γηροκομεία και τα δεκάδες θύματα, αποδεικνύει ότι τέτοιες δομές δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας, αυτό εμπεριέχει τεράστιο κίνδυνο ζωής και θανάτου για τους ωφελούμενους.
 
Το γεγονός ότι, αν σε 60 ημέρες η αίτηση δεν εξετασθεί από την Περιφέρεια, η έγκριση θεωρείται αυτοδίκαιη, ανοίγει ένα παράθυρο για διαφθορά, με «λευκές επιταγές» για την ίδρυση και λειτουργία ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ.
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ στον αντίποδα της ΝΔ, πιστεύει ότι οι θεσμοί των ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ ΑμεΑ είναι σημαντικοί πυλώνες του κοινωνικού κράτους για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε όποια φάση της ζωής του πολίτη κι αν εμφανιστούν, που διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη. Γι αυτό καταψηφίζει τα σχετικά άρθρα.