Ομιλία στην Επιτροπή Δημ. Διοίκησης, Δημ. Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής για την κατ’ άρθρον συζήτηση του Σ/Ν «Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου, Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής».

 

 

Η διαδικασία της ακρόασης των φορέων και των εκπροσώπων της κοινωνίας ενίσχυσε τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις που είχαμε εκφράσει κατά τη συζήτηση επί της αρχής καθώς και την επιφυλακτικότητά μας για την αποτελεσματικότητα της ΕΑΠ και τις πραγματικές αιτίες επανασύστασης των δύο άλλων εθνικών επιτροπών.
 
Ως προς την Εθνική Επιτροπή Προσβασιμότητας, αυτό που φάνηκε από την απάντηση του Προέδρου της ΕΣΑμεΑ στην ερώτηση εάν έχει νόημα να κάνουμε ένα συμβουλευτικό όργανο χωρίς αποφασιστική και ελεγκτική δραστηριότητα υπό τον Πρωθυπουργό ή ένα υφυπουργείο Αναπηρίας, το συμπέρασμα είναι ότι θεωρούν μια κάποια λύση αυτη την Εθνική Επιτροπή με δεδομένο το Πρωθυπουργικοκεντρικό κράτος, παρά το γεγονός ότι θα υπήρχαν και καλύτερες λύσεις. Εμείς αντιπροτείνουμε την ίδρυση υφυπουργείου, όπως υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες(Αγγλία, Γαλλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Φιλανδία, Ιταλία, Πολωνία) για να λειτουργεί ως διοικητική δομή και μηχανισμός συντονισμού, ελέγχου και αξιολόγησης των πολιτικών που το κράτος καλείται να εφαρμόσει.
 
Όταν ο νυν πρωθυπουργός το 2014 ως υπουργός Εσωτερικών κατήργησε τα Γραφεία Προσβασιμότητας που είχαν δημιουργηθεί σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, προφανώς ως άχρηστα. Όταν έπρεπε μέχρι τις 31/12/2020 να έχουν ολοκληρωθεί πράξεις προσβασιμότητας, αρκετές από τις οποίες είχαμε επιδοτήσει ως κυβέρνηση αλλά μετά πάγωσαν.
 
Σας καλούμε, με δεδομένο ότι το κόστος ζωής των αναπήρων είναι τριπλάσιο από των μη ανάπηρων, να προχωρήσετε άμεσα στην επέκταση και ολοκλήρωση των μέτρων που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: να μην υπολογίζεται ως εισόδημα η αμοιβή από εργασία κάτι που είχε υλοποιηθεί για τις νοητικές αναπηρίες και τους ψυχικά ασθενείς και σκοπεύαμε να το επεκτείνουμε σε όλες τις αναπηρίες. Να μην εισαγάγετε στην αξιολόγηση του αναπήρου το μοντέλο της λειτουργικότητας, πρόταση των δανειστών το 2017, με στόχο να κοπούν συντάξεις και επιδόματα, που αποκρούσαμε μέσω της υλοποίησης του ηλεκτρονικού φακέλου αναπήρου.
 
Σας καλούμε, με δεδομένο ότι το κόστος ζωής των αναπήρων είναι τριπλάσιο από των μη ανάπηρων, να προχωρήσετε άμεσα στην επέκταση και ολοκλήρωση των μέτρων που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: να μην υπολογίζεται ως εισόδημα η αμοιβή από εργασία κάτι που είχε υλοποιηθεί για τις νοητικές αναπηρίες και τους ψυχικά ασθενείς και σκοπεύαμε να το επεκτείνουμε σε όλες τις αναπηρίες. Να μην εισαγάγετε στην αξιολόγηση του αναπήρου το μοντέλο της λειτουργικότητας, πρόταση των δανειστών το 2017, με στόχο να κοπούν συντάξεις και επιδόματα, που αποκρούσαμε μέσω της υλοποίησης του ηλεκτρονικού φακέλου αναπήρου. Να επεκτείνετε πανελλαδικά, όπως ήταν η δική μας πρόβλεψη, τον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας σε όλη τα χώρα, που εφαρμόστηκε μέχρι το 2019 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα.
 
Να επεκτείνετε το νέο ΕΠΠΠΑ που είχαμε κάνει, με 235 νέες παθήσεις και προσθήκη 45 σπάνιων νοσημάτων για τις οποία ο ανάπηρος πιστοποιείται άπαξ. Να αυξήσετε τα ΔΗΦΑμεΑ που ιδρύουν δημόσιοι φορείς, όπως εμείς νομοθετήσαμε. Κάναμε νέο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας ΣΥΔ και εντάξαμε στα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 160 νέες ΣΥΔ, τις οποίες πάγωσε ο νέος Υπουργός Ανάπτυξης. Αυτές απαντούσαν στην αγωνία των παιδιών τι θα γίνουν τα παιδιά τους εάν οι ίδιοι εκλείψουν.