ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Σ-Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

 

«Νομοθετική βιτρίνα» το Νομοσχέδιο της ΝΔ για την Επιτροπεία των Ασυνόδευτων Ανήλικων για να κρύψει την αποποίηση της ευθύνης του κράτους και να δώσει μήνυμα ότι τα ανήλικα κατατρεγμένα δε θα βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα.

 
Το Σ/Ν είναι σε λάθος κατεύθυνση και λογική διότι ολοκληρώνει τη λανθασμένη και σκόπιμη μεταφορά των ασυνόδευτων ανηλίκων από το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όπου ανήκαν ως παιδιά που χρήζουν παιδικής προστασίας, στο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, αναρμόδιο για θέματα παιδικής προστασίας, με πλήρη έλλειψη εμπειρίας και επιστημονικής γνώσης σε αυτόν τον τομέα.
 
Το Σ/Ν αποδεικνύει την αντίληψη της ΝΔ ότι τα ασυνόδευτα ανήλικα είναι πρωτίστως πρόσφυγες και μετανάστες και όχι παιδιά που ανήκουν στο ενιαίο δημόσιο σύστημα παιδικής προστασίας του κράτους. Δεν είναι καν απαραίτητο, αφού θα μπορούσε η Επιτροπεία των ασυνόδευτων να είχε εφαρμοστεί από το 2019, βάσει του ν. 4554/18 του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε σε συνεργασία με διεθνείς φορείς και έθετε ένα ολοκληρωμένο και πρωτότυπο πλαίσιο για την επιτροπεία και τη διαρκή προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων, γι αυτό και είχε σχολιαστεί εγκωμιαστικά από διεθνείς Οργανισμούς (FRA).
 
Όπως είπε και η πλειοψηφία των φορέων στην πρωινή ακρόασή τους, στο νομοσχέδιο υπάρχει μεγάλη σύγχυση αρμοδιοτήτων, αλληλοεπικαλυπτόμενες διατάξεις και πρωθύστερα σχήματα που σίγουρα θα προκαλέσουν χαώδη κατάσταση στον θεσμό της Επιτροπείας που δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει εκπονηθεί από Υπουργείο άσχετο με την παιδική προστασία.
Με το νομοσχέδιο, το κράτος αποποιείται των ευθυνών του, μη αναθέτοντας την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων σε δημόσιο φορέα εποπτευόμενο από το αρμόδιο για την προστασία των παιδιών Υπουργείο, όπως είναι το ΕΚΚΑ. Την αναθέτει σε ένα μεγάλο πλήθος φορέων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και κυρίως ΜΚΟ (κάτι που στηλίτευσαν και οι φορείς στην ακρόαση), χωρίς προϋποθέσεις και κριτήρια.
 
Εφευρίσκει νέες διακρίσεις σε άστεγα ασυνόδευτα ανήλικα και ασυνόδευτα ανήλικα πέραν αυτής των άνω και κάτω των 15 ετών του νόμου Χρυσοχοϊδη που ακόμα εφαρμόζεται και έχει στόχο, όσα 15χρονα καταφέρνουν να επιβιώσουν και να ξεφύγουν από τα pushbacks, να κρίνονται με fast track διαδικασίες για να επαναπροωθηθούν ενδεχομένως στις δήθεν ασφαλείς χώρες προέλευσης.
 
Το Σ/Ν αναθέτει την Επιτροπεία σε Νομικά Πρόσωπα κάθε προέλευσης, νομικής μορφής και σκοπού (σωματεία, ΑΜΚΕ, ΟΤΑ, ενώσεις κοινωνίας πολιτών, ΜΚΟ κ.λπ), που ονομάζει Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Επιτροπείας (ΦΠΥΕ), χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες και έλεγχο της εμπειρίας τους στην προστασία παιδιών. Οι ΦΠΥΕ επιλέγονται ακόμη και με απλή έγκριση αίτησής τους για χρηματοδότηση, επιλέγουν οι ίδιες υπαλλήλους τους χωρίς προαπαιτούμενη εμπειρία ως εντεταλμένους εποπτείας, που θα είναι οι ουσιαστικοί επίτροποι, και συντονιστές με ελάχιστη εμπειρία 12 μηνών που θα συντονίζουν εν τέλει την επιτροπεία για 225 παιδιά!.
 
Καθημερινή επαφή του εντεταλμένου επιτροπείας με τα παιδιά δεν υπάρχει. Οι αναφορές των ΠΦΥΕ είναι 6μηνιαίες και των συντονιστών 3μηνιαίες, Το Συμβούλιο Επιτροπείας που υποτίθεται είναι το υψηλότερα ελέγχον όργανο απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη της Ειδική Γραμματεία και εξωτερικούς συνεργάτες.
 
Η μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης στο Υπ.Μετανάστευσης αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του ΕΚΚΑ, και άλλες επιπλέον, χωρίς, ούτε την ανάλογη εμπειρία, ούτε επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό.
 
Επειδή τα ασυνόδευτα ανήλικα διακρίνονται σε άστεγα και μη, το Σ/Ν εισάγει το θεσμό της «αναγγελίας επιτροπείας», ένα ιδιότυπο σύστημα και ιδιωτικής παρακολούθησης για τον εντοπισμό των ασυνόδευτων ανήλικων που έχουν φύγει από ΚΥΤ και δομές.
 
Το νομοσχέδιό σας δεν στοχεύει στο βέλτιστο συμφέρον των ασυνόδευτων ανήλικων, αλλά στη δημιουργία μιας «νομοθετικής βιτρίνας» που επιχειρεί να κρύψει το σκοπό σας να αποποιηθείτε τις υποχρεώσεις σας ως κράτος δίνοντας σαφές μήνυμα στο ακροδεξιό σας ακροατήριο και στους ίδιους τους ανήλικους ότι η χώρα δεν τους επιθυμεί για καταφυγή.