Με τρωτές διαδικασίες δαπανώνται 12,1 εκ. για ένα χρόνο για το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων του φορέων

 

Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων με το παραπάνω θέμα κατέθεσαν 45 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με επικεφαλής της Αναπλ. Τομέαρχη για την Κοινωνική Αλληλεγγύη Θεανώ Φωτίου και την Τομέαρχη Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
 
Η κυβέρνηση ανέθεσε, έναντι 12,1 εκ. €, με διαδικασίες κατεπείγοντος, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και προμηθειών, στηριζόμενη σε νομοθεσία αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών του covid 19, το έργο ανάπτυξης και εφαρμογής ενιαίου αριθμού επικοινωνίας και μόνιμης και διαρκούς εξυπηρέτησης πολιτών για θέματα του Υπουργείου Εργασίας, του ΕΦΚΑ, του ΟΠΕΚΑ, του ΟΑΕΔ και του ΣΕΠΕ.
 
Εκλήθησαν σε διαπραγμάτευση πέντε εταιρείες που, όλως τυχαίως, εκτέλεσαν και εκτελούν έργα με την κυβέρνηση της ΝΔ: η PRICE WATERHOUSE COOPERS GREECE, την GRANT THORNTON AE, την KPMG GREECE, την E & Y ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ και την DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS AE. Εμφανίστηκε μόνον η DELOIΤTE, στην οποία και ανατέθηκε το έργο με έκπτωση μόλις 3,27%.
 
Υπενθυμίζουμε ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το κόστος για το call centre της Γεν. Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΟΠΕΚΑ που υλοποιεί όλα τα προνοιακά προγράμματα, ήταν κάτω από 1 εκ.
Οι απαραίτητες πληροφοριακές υποδομές και τα τεχνικά έργα απορροφούν μικρά ποσά, ενώ οι ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου 3,5 εκατομμύρια.
 
Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερώτησαν τον Υπουργό:
 
1. Ποιο ακριβώς το κόστος απασχόλησης των ατόμων που θα παράσχει η εταιρεία για τη λειτουργία του call centre και ποιο το κόστος της εκπαίδευσής τους.
 
2. Ποιο το κόστος του απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και της εγκατάστασης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισής του.
 
3. Σε ποιες εγκαταστάσεις θα λειτουργήσει το ενιαίο call centre με το προσωπικό του.
 
4. Αν θα προβλέψει προσλήψεις προσωπικού για τη λειτουργία του call centre και την εξυπηρέτηση του κοινού μετά τα λήξη της σύμβασης στα τέλη του Μαΐου 2022.
 
5. Έχει παραδοθεί στις 30/6/21, όπως προβλεπόταν, το σχέδιο κατάρτισης/εκπαίδευσης στελεχών των φορέων, πόσα άτομα αφορά και σε ποιες θέσεις ευθύνης υπηρετούν αυτά.
 
Οι βουλευτές ζήτησαν την κατάθεση όλων των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων.