Κατά τη διατύπωση γνώμης, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υποψηφιότητα του κ. Στεφανίδη στην Προεδρεία της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

 

Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, ανεξάρτητα από τα άτομα που θα τη στελεχώσουν, δεν μπορεί να προωθήσει ουσιαστικά τα ζητήματα ζωής των αναπήρων.
 
Μόνο ένα Υφυπουργείο για τα δικαιώματα των αναπήρων μπορεί να συντονίσει, εποπτεύσει και ελέγξει αποτελεσματικά τις πολιτικές του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
• Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, παρά τω Πρωθυπουργό, είναι μια ακόμα δήθεν ανεξάρτητη αρχή, της οποίας βέβαια, η ανεξαρτησία καθορίζεται από το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός διορίζει 6 από τα 11 μέλη.
 
• Περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των αναπήρων της κυβέρνησης, το οποίο εμείς αξιολογήσαμε ως ευχολόγιο χωρίς προτεραιότητες, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς μηχανισμό παρακολούθησης ελέγχου και αξιολόγησης των δράσεων για τους ανάπηρους και με εντυπωσιακή υποτίμηση των υποχρεώσεων του κράτους.
 
• Εμείς στον αντίποδα αυτών, θεωρούμε ότι τα προβλήματα προσβασιμότητας των αναπήρων, φυσικής και ψηφιακής μορφής, αρθρώνονται και πολλαπλασιάζονται κυρίως από το γεγονός ότι ενώ ασκούνται από πλήθος υπουργείων δεν υπάρχει μία αποφασιστική διοικητική δομή του κράτους με τη μορφή πχ. Υφυπουργείου. Ένα υφυπουργείο δηλαδή το οποίο θα αξιολογεί, θα συντονίζει και θα ελέγχει την εφαρμογή των δράσεων, τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε α’ και β΄ βαθμό αυτοδιοίκησης που είναι ο μεγάλος πάροχος υπηρεσιών για τους ανάπηρους. Για αυτό και καταψηφίσαμε την αρχή προσβασιμότητας ως διοικητική υποβάθμιση των ζητημάτων των αναπήρων, και δυστυχώς την ίδια υποβάθμιση διαπιστώνουμε και στις δράσεις για τους ανάπηρους που ενέταξε στο Σχέδιο του Ταμείο Ανάκαμψης η κυβέρνηση, 106 εκ. σε βάθος 6ετίας.
 
• Στο δικό μας Εθνικό Σχέδιο Δράσης που ανακοίνωσε πρόσφατα οι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, εντάξαμε δράσεις που εδράζονται στα πεπραγμένα μας κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία σήμερα βλέπουμε να καθυστερούν και να «παγώνουν». Δώσαμε μεγάλη έμφαση στην αλλαγή της καθημερινότητας του αναπήρου με τον προσωπική βοηθό και την καθολική και δωρεάν ψηφιακή προσβασιμότητα σε παροχές, επιδόματα και υπηρεσίες καθώς και τη φυσική στο δομημένο και το φυσικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, προτείνουμε όλα τα κτήρια δημόσιας χρήσης να γίνουν προσβάσιμα και ασφαλή για τους ανάπηρους εντός τριετίας, και 20 γειτονιές πόλεων σε όλη την επικράτεια να μετατραπούν πιλοτικά σε πλήρως προσβάσιμες γειτονιές για όλους. Δράσεις που είναι κοστολογημένες και για τις οποίες κομβικό ρόλο παίζει το πάσο του αναπήρου συνδεδεμένο με τον ηλεκτρονικό του φάκελο που η κυβέρνηση επίσης, πάγωσε.
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταψηφίζει την υποψηφιότητα του κ. Στεφανίδη ως Προέδρου, διευκρινίζοντας ότι η ψήφος δεν αφορά την επιστημονική εγκυρότητα και επάρκεια του, αλλά την ίδια την Αρχή, η οποία συνιστά διοικητική υποβάθμιση των ζητημάτων της αναπηρίας.