Η κυβέρνηση τορπιλίζει εκ νέου τα σχολικά γεύματα με έωλη νομικά τροπολογία που φέρνει στη βουλή

 

▶️ Η κυβέρνηση τορπιλίζει εκ νέου τα σχολικά γεύματα με έωλη νομικά τροπολογία που φέρνει στη βουλή για να νομιμοποιήσει την ανάθεση σε ημέτερους μεγαλοεπιχειρηματίες του διαγωνισμού που ακύρωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους.
 
Η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο περί Σχολών Οδηγών για ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού των σχολικών γευμάτων που ακύρωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους.
Η τροπολογία επικαλείται προς τούτο το άρθρο 32 του ν. 4412/2016.
 
Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει σαφώς ότι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εφαρμόζεται….. γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
 
Είναι προφανές ότι οι λόγοι που αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο δε συντρέχουν στην περίπτωση του διαγωνισμού των σχολικών γευμάτων διότι: ούτε τα «απρόβλεπτα γεγονότα» υφίστανται, ούτε ότι η «τήρηση των προθεσμιών» δεν ήταν δυνατή και βεβαίως η «κατεπείγουσα ανάγκη» απορρέει αποκλειστικά από την ευθύνη της κυβέρνησης.
 
Τονίζουμε και πάλι ότι:
 
1. Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για την αδυναμία διανομής σχολικών γευμάτων την τρέχουσα χρονιά αφού ήδη έχει ολοκληρωθεί τακτικός διαγωνισμός ο οποίος όμως ακυρώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεδομένου ότι όπως αναφέρει στην απόφασή του: «τίθεται για πρώτη φορά όρος στη διακήρυξη του ΟΠΕΚΑ που αντιβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί υγιούς ανταγωνισμού, και στο νόμο 4412/16 περί Δημοσίων συμβάσεων και στις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας του νόμου» και… «απορρίπτει τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού».
 
2. Ο ΟΠΕΚΑ επαναλαμβάνει από το 2017 έως το 2019 την ίδια απολύτως νόμιμη διαδικασία με αποτέλεσμα την επιτυχή κάθε χρόνο έκβαση του διαγωνισμού των σχολικών γευμάτων. Είναι προφανές για εμάς ότι η φετινή αποτυχία συνίσταται σε ευθεία παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας δηλαδή του υπουργού κ. Χατζηδάκη και της υφυπουργού κ. Μιχαηλίδου υπέρ ημετέρων μεγαλοεπιχειρηματιών.
 
Με την προτεινόμενη έωλη νομικά τροπολογία η βουλή καλείται να νομιμοποιήσει την ανάθεση σε ημέτερους μεγαλοεπιχειρηματίες του διαγωνισμού που ακύρωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους και να υιοθετήσει μία διαδικασία η οποία εκφεύγει του νόμου τον οποίο η ίδια η τροπολογία επικαλείται.
 
Χαρακτηριστικό είναι ότι σε κανένα σημείο της αιτιολογικής έκθεσης της τροπολογίας δεν γίνεται μνεία του ακυρωθέντος διαγωνισμού που δημιούργησε το πρόβλημα για το δημόσιο συμφέρον και ότι στην τροπολογία αναφέρεται ότι οι συμβάσεις βάσει της διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα συνάπτονται από τον ΟΠΕΚΑ το αργότερο έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας. Μόνο που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαδικασία εν εξελίξει, αλλά υποχρέωση επανάληψης του ακυρωθέντος διαγωνισμού.
 
Οι απαράδεκτες ενέργειες της κυβέρνησης ήδη στερούν από τα παιδιά τα σχολικά γεύματα μέχρι το τέλος του 2021. Οι δε επικίνδυνες νομοθετικές πρωτοβουλίες που παίρνει τορπιλίζουν εκ νέου τα σχολικά γεύματα και για το νέο έτος. Την καλούμε να συναισθανθεί τις ευθύνες της και να φέρει βιώσιμη λύση για στο θέμα που μόνη της δημιούργησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πιστεύει ότι υπάρχει λύση αν η κυβέρνηση εγκαταλείψει την εύνοια στους ημέτερους μεγαλοεπιχειρηματίες.