Ερώτηση 30 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να ακυρώσει αμέσως τη νομικά απαράδεκτη διαδικασία εκταμίευσης των πόρων του ΕΣΠΑ για τα vouchers στους Β/Ν σταθμούς, που μεταφέρει στους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους την ευθύνη του κράτους και τους εκθέτει έναντι του νόμου και των κανονισμών του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Σε ερώτηση που κατέθεσαν 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής την Αναπλ. Τομεάρχη για την Κοινωνική Αλληλεγγύη Θεανώ Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ζητούν να σταματήσει άμεσα η παράνομη διαδικασία εκταμίευσης των πόρων του ΕΣΠΑ για τα vouchers των βρεφονηπιακών σταθμών που υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους των σταθμών να υποβάλουν ψευδείς δηλώσεις σχετικά με το έργο που προσφέρουν.

 

Οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί σταμάτησαν τη λειτουργία τους ταυτόχρονα με τα σχολεία. Όμως, από τότε μέχρι σήμερα, ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι τελούν σε πλήρη αβεβαιότητα ως προς τη στήριξη που τελικά θα λάβουν, λόγω του ότι, οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις συμμετέχουν, διαθέτοντας μέρος των θέσεών τους, στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» -τα γνωστά vouchers.

 

Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση δημιουργήθηκε λόγω της ΠΝΠ της 30ής/3/20 όπου ορίζεται ότι συνεχίζεται η χρηματοδότηση του συνόλου των πράξεων του ΕΣΠΑ σε δομές των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί όπως η δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» υπό τον όρο της μη διπλής χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών από άλλες ενισχύσεις στο πλαίσιο  μέτρων για τις συνέπειες της πανδημίας.

 

Ακολούθησαν διαδοχικές εγκύκλιοι από τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομίας που περιέπλεξαν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Με αυτές προτρέπονταν οι ιδιοκτήτες των σταθμών, προκειμένου να στους καταβληθεί η αξία των voucehrs, να διακρίνουν τους εργαζομένους τους σε απασχολούμενους δήθεν αποκλειστικά με παιδιά με voucher και μη, δηλώνοντας ότι οι απασχολούμενοι με το ΕΣΠΑ δεν τελούν  σε αναστολή. Είναι δεδομένο ωστόσο ότι οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με το νόμο, προσλαμβάνονται για το σύνολο των παιδιών, ενώ σε όλους τους σταθμούς έχει επιβληθεί αναστολή λειτουργίας λόγω του κορονοϊού.

 

Στις 24/4 μάλιστα, σε νέα εγκύκλιο που εξειδικεύει τη διαδικασία εκταμίευσης, καλούνται οι ιδιοκτήτες των σταθμών να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις για το ποιοι εργαζόμενοί τους δεν τελούν σε αναστολή, προτρέπονται, δηλαδή, να υποβάλουν εν γνώσει όλων ψευδείς δηλώσεις που έχουν πιθανές νομικές συνέπειες. Το εγχείρημα αυτό είναι νομικά απαράδεκτο και επιχειρησιακά έωλο, μεταφέρει στους ιδιώτες τις ευθύνες του κράτους και τους εκθέτει έναντι του νόμου και των κανονισμών του ΕΣΠΑ.