Εισήγηση στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης & Δικαιοσύνης στο σ/ν για την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας και τις Επιτροπές για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου & Βιοηθικής-Τεχνοηθικής.

 
«Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η σύσταση Υφυπουργείου για τα Δικαιώματα των Αναπήρων».
 
«Η κυβέρνηση επανασυστήνει τις Επιτροπές για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου & Βιοηθικής-Τεχνοηθικής γιατί επιθυμεί να τις ελέγχει πλήρως και να τις στελεχώσει με τα δικά της παιδιά».