Διαδικτυακή εκδήλωση: Καταπολέμηση Ανισοτήτων – Κοινωνικό Κράτος