Σχολικά Γεύματα σε μαθητές δημοτικών σχολείων

Σε 130.000 μαθητές Δημοτικών σχολείων όλης της Επικράτειας επεκτείνεται εντός του 2017 το επιτυχημένο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων.