Λεωφορείο αστέγων

Με σκοπό τη στήριξη των αστέγων και βασιζόμενοι στον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των ατομικών επιλογών τους, το Υπουργείο μας σε συνεργασία με την  εταιρεία Παπαστράτος, τον ΟΑΣΑ, τις ΟΣΥ, τη ΜΚΟ PRAKSIS και την τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμους Αθηναίων και Πειραιώς), τον Ιούλιο 2016, έθεσε σε λειτουργία στην Ελλάδα, την 1η στην Ευρώπη και 3η σε παγκόσμιο επίπεδο, κινητή μονάδα (λεωφορείο) ατομικής υγιεινής για άστεγους (Mobile Day Center), η οποία αφορά άστεγους Αθηνών και Πειραιώς  που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες δομές αστέγων.

Υπολογίζεται ότι θα ωφελούνται περισσότεροι από 1.250 άστεγοι μηνιαίως, ενώ οι επισκέψεις θα φτάσουν συνολικά στις 15.000 το χρόνο.  Προσφέρονται υπηρεσίες υγιεινής, όπως πλύσιμο και αλλαγή ρούχων ενώ παράλληλα γίνεται καταγραφή των αστέγων από κοινωνιολόγους. Το λεωφορείο  διέρχεται από το κέντρο της Αθήνας και  σταματά σε προκαθορισμένα σημεία. Τα δρομολόγια, οι ώρες αναχώρησης και άφιξης, ανά σημείο και ανά ημέρα, καθώς και οι ώρες παραμονής σε κάθε σημείο, έχουν προγραμματιστεί έτσι ώστε να καλύπτονται, πλήρως, οι ανάγκες των αστέγων.  Στόχος της δράσης είναι η ανακούφιση των αστέγων, η καταγραφή του μεγέθους του προβλήματος και η έναρξη της διαδικασίας επανένταξής τους στην κοινωνία.  Η σπουδαιότητα του έργου, εκτός της ανακούφισης του πληθυσμού–στόχου, έγκειται και στις συνέργειες που πραγματοποιήθηκαν  για να υλοποιηθεί.

Leave a Comment