Κάρτα μετακίνησης ΑμεΑ και πολυτέκνων

Αφού προχωρήσαμε  σε επανασχεδιασμό της κάρτας μετακίνησης με στόχο την καλύτερη κάλυψη όλων των ωφελουμένων, αλλά και τον εξορθολογισμό των δαπανών καλύψαμε όλο το 2016.

Leave a Comment