Δημιουργία 254 Κέντρων Κοινότητας

Δημιουργία 254 Κέντρων Κοινότητας.  Ο πολίτης με το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του,  θα μπορεί να ενημερώνεται καθημερινά για τα δικαιώματά του, για τα επιδόματα που πρέπει να πάρει και τις δυνατότητες εργασίας που έχει, για τις θέσεις που υπάρχουν σε ιδρύματα της περιοχής του, για τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά και ελληνικά προγράμματα κ.α.