Απορρόφηση αδιάθετων οπωροκηπευτικών

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προωθούμε όλα τα αδιάθετα οπωροκηπευτικά προϊόντα προς τις 57 συμπράξεις, προκειμένου με τρόπο αδιάβλητο να φτάνουν στους τελικούς δικαιούχους.

Leave a Comment