Ανθρωπιστική Κρίση

Το πρόγραμμα της Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης (4320/2015), το οποίο ξεκίνησε το 2015 και συνεχίστηκε και το 2016, συμπεριλάμβανε την κάλυψη βασικών αναγκών σε διατροφή, στέγαση και ηλεκτρική ενέργεια για περίπου 410.000 ανθρώπους μέσω:

  • 148.044 προπληρωμένων τραπεζικών καρτών σε ισόποσα νοικοκυριά για χρήση σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και βασικών αγαθών, οι οποίες πιστώνονταν κάθε μήνα από 70 – 220 ευρώ. Συνολικό κόστος 285.000.000 ευρώ.
  • 300 kw δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος σε 90.000 νοικοκυριά. Συνολικό κόστος 29.000.000 ευρώ.
  • επιδότηση ενοικίου σε 21.000 νοικοκυριά, με πίστωση λογαριασμών των ιδιοκτητών των ακινήτων. Συνολικό κόστος 46.000.000 ευρώ.

Συνολικά δαπανήθηκαν 360.000.000 ευρώ.

Από τη μελέτη των στοιχείων που προέκυψαν από το πρόγραμμα δημιουργήσαμε, για πρώτη φορά, έναν πανελλαδικό χάρτη της φτώχειας προκειμένου να μπορούμε να σχεδιάζουμε στοχευμένα δράσεις, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.

Η προπληρωμένη Κάρτα Αλληλεγγύης αποτέλεσε την καινοτομία του προγράμματος και είχε εξαιρετική αποδοχή από τους ωφελούμενους αλλά και από την αγορά, δεδομένου ότι περισσότερα από 81.000.000 ευρώ διακινήθηκαν στα καταστήματα εμπορίας τροφίμων.  Με βάση αυτή τη διαπίστωση προχωρήσαμε σε σύνδεση της κάρτας με δωρεάν είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Leave a Comment